Trang 1788, kết quả từ 17871 tới 17880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Minh Phác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Phác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 30/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lãm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lãm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 9/2/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 17/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Quang Sòi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quang Sòi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1906, hi sinh 16/1/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Quốc Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quốc Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Thanh Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Đăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 2/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Khảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Khảm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 20/7/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Uỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Uỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 13/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Quang Ôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quang Ôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1905, hi sinh 6/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...178317841785178617871788178917901791...74341