Trang 1790, kết quả từ 17891 tới 17900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lễ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 20/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Quang Quyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quang Quyển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 16/6/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Du, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Thị Đơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Đơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Hữu Tế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Tế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1904, hi sinh 30/4/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Sơn - Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/6/, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Sơn - Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Lỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Sơn - Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Quang Thám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quang Thám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...178517861787178817891790179117921793...74341