Trang 1789, kết quả từ 17881 tới 17890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Giai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Giai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 7/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Dĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 19/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 7/4/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 24/4/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quang Ngụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Ngụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 16/7/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Bê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 11/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Quang Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quang Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 26/4/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Thiện Thám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thiện Thám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 14/8/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Phước Hoè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phước Hoè, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...178417851786178717881789179017911792...74341