Trang 1791, kết quả từ 17901 tới 17910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Thị Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 14/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đình Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Cảnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Sơn - Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Sơn - Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Hữu Hiễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Hiễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Sơn - Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Sơn - Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn ích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Sơn - Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Thị Diệu Huế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Diệu Huế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Sơn - Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lục Thị Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lục Thị Dung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Sơn - Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Hải Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hải Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Sơn - Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...178617871788178917901791179217931794...74341