Trang 1792, kết quả từ 17911 tới 17920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lục Thị Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lục Thị Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 2/9/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Sơn - Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Sơn - Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Thanh Tú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Tú, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Sơn - Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Sơn - Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Sơn - Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 12/11/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Yến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Sơn - Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phùng Bá Giá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Bá Giá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Sơn - Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Xuân Quýnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Quýnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Sơn - Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...178717881789179017911792179317941795...74341