Trang 1793, kết quả từ 17921 tới 17930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Quang Duyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Duyệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 6/6/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Sơn - Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Văn Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Anh Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Anh Sử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Viện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 23/10/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mai Công Bưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Công Bưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Công Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 10/10/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Hữu Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Nghị, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Viết Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 16/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...178817891790179117921793179417951796...74341