Trang 1794, kết quả từ 17931 tới 17940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Bá Lõng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Bá Lõng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Xuân Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đ/c: Nữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c: Nữ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Tửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Cải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 23/5/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Quang Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quang Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 4/9/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Sỹ Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Sỹ Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 8/11/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đ/c: Hoè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c: Hoè, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...178917901791179217931794179517961797...74341