Trang 1796, kết quả từ 17951 tới 17960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan ứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan ứng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bé, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 2/1/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 2/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nuôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 12/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 27/2/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 23/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 21/5/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Quang Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Kinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 12/8/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 11/2/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 23/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...179117921793179417951796179717981799...74341