Trang 1795, kết quả từ 17941 tới 17950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 28/9/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Du, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 31/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thái Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Quy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 5/9/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Tín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 12/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Quốc Oánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Quốc Oánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đ/c: Đoái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c: Đoái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Vang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 19/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Khương Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khương Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 17/11/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Kỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1906, hi sinh 15/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...179017911792179317941795179617971798...74341