Trang 1797, kết quả từ 17961 tới 17970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Chắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Chắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 12/9/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 6/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Kỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Kỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 20/12/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Lễ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 8/10/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 7/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sẽ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sẽ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 31/12/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 16/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 10. Liệt sĩ Lê Văn Xu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Xu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...179217931794179517961797179817991800...74341