Trang 1798, kết quả từ 17971 tới 17980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 7/6/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Con

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Con, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 15/8/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trung Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trung Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 31/4/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1980, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Lê Văn Phất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 31/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Quang Hiễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Hiễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 10/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 10/4/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 23/1/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Mày

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Mày, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 20/10/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...179317941795179617971798179918001801...74341