Trang 1799, kết quả từ 17981 tới 17990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 13/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 31/8/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Lự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Lự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 6/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Máy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Máy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 15/3/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 29/9/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quang Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Sâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 15/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Xinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Xinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 20/8/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Dàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 29/9/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Bá Sính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Sính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1901, hi sinh 3/1/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Văn Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Cẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 21/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...179417951796179717981799180018011802...74341