Trang 1800, kết quả từ 17991 tới 18000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Toán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1/6/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 2/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Hứa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hứa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 31/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Oanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 20/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kháng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 5/6/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Chiu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Chiu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 25/2/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 29/9/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Quýnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Quýnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 4/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Đình Sót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Sót, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 29/9/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...179517961797179817991800180118021803...74341