Trang 1801, kết quả từ 18001 tới 18010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1/1/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn úc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn úc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 29/9/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 6/2/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đoài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 25/1/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 31/10/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Đởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đởi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đình Lạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Lạng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 29/9/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 31/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 4/1/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Cởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cởi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 21/6/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...179617971798179918001801180218031804...74341