Trang 1802, kết quả từ 18011 tới 18020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn út, nguyên quán chưa rõ, sinh 1906, hi sinh 6/8/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Ngưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 1/10/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 2/10/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Văn Trầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Trầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 20/2/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mày

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mày, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 2/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Bật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 29/1/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn May

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn May, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 10/3/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nuôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 6/2/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Dương Văn Diệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Diệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 15/7/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Bản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 30/3/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...179717981799180018011802180318041805...74341