Trang 1804, kết quả từ 18031 tới 18040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Kiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kiệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Vinh Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vinh Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 20/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Hồng Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 18/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 5/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Nghiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 2/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Ngọc Nhuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Nhuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...179918001801180218031804180518061807...74341