Trang 1803, kết quả từ 18021 tới 18030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Viết Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Viết Phúc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1906, hi sinh 24/4/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 12/12/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 25/5/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 13/7/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/9/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 15/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Thanh Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...179817991800180118021803180418051806...74341