Trang 1805, kết quả từ 18041 tới 18050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ngạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ngạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Dỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Dỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 13/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 12/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Ban

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ban, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 31/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 29/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Công Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Chức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Bá Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Kinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Thị Lựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Lựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 19/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Huề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Huề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 11/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...180018011802180318041805180618071808...74341