Trang 1806, kết quả từ 18051 tới 18060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thậm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 3/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Đậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Văn Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Thế Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thế Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 31/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Bá Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Văn Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Kiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khiêm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 2/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Uỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Uỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/2/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...180118021803180418051806180718081809...74341