Trang 1807, kết quả từ 18061 tới 18070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 17/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Xuân Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 17/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 31/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Hy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 2/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lương Vang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Vang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 14/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Thị Nữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Nữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...180218031804180518061807180818091810...74341