Trang 1808, kết quả từ 18071 tới 18080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Dõ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Dõ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 3/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Nghi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 30/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 29/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Vỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 15/4/1957, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Văn Thẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 14/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Đạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/1/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn ứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn ứng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 15/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Khởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khởi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 29/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...180318041805180618071808180918101811...74341