Trang 1809, kết quả từ 18081 tới 18090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 15/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 24/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Thiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 28/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 15/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Khương Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khương Duy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Khán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Khán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 17/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Bá Phượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Phượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 5/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Văn Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Kiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...180418051806180718081809181018111812...74341