Trang 1810, kết quả từ 18091 tới 18100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Cũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đoạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Thẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Vỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Vỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 20/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Thị Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 11/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Cũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 3/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...180518061807180818091810181118121813...74341