Trang 1811, kết quả từ 18101 tới 18110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 27/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 23/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Văn Thông (à)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thông (à), nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 6/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Bồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Bồi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Thị Mãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Mãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Hân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 30/12/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Khôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 20/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 8/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...180618071808180918101811181218131814...74341