Trang 1812, kết quả từ 18111 tới 18120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Khương Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khương Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 3/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 20/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn á

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn á, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Quốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 3/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 5/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 26/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 25/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Phiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 24/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...180718081809181018111812181318141815...74341