Trang 1813, kết quả từ 18121 tới 18130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Khương Trúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khương Trúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 19/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Cảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cảm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 2/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Thị Lựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Lựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Vỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Vỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 31/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Giao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Giao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Phước - Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 3/1/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 22/12/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 20/8/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Thiên Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thiên Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 6/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...180818091810181118121813181418151816...74341