Trang 1814, kết quả từ 18131 tới 18140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Trừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Trừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 15/4/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hoè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoè, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 28/1/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1894, hi sinh 13/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 10/7/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 15/11/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 28/10/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Văn Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 17/4/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Văn Cung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Cung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 2/11/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...180918101811181218131814181518161817...74341