Trang 1816, kết quả từ 18151 tới 18160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Thôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Thôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Giáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 27/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 26/8/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Khắc Trừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Khắc Trừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 22/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Hồng Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hồng Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Xuồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1900, hi sinh 3/11/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 27/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 8/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...181118121813181418151816181718181819...74341