Trang 1817, kết quả từ 18161 tới 18170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Văn Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thuyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Xuân Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Quế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Dư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Quang Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Quang Huy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chắc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Tạ Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Sơn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sơn Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...181218131814181518161817181818191820...74341