Trang 1818, kết quả từ 18171 tới 18180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Da Võ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Da Võ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Chè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Chè, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Trung Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Trung Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai Văn Giàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Giàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Xuân Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Tạ Quang Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quang Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Đức Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Nguyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vi Văn Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Duy Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Duy Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nông Quốc Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Quốc Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...181318141815181618171818181918201821...74341