Trang 1819, kết quả từ 18181 tới 18190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Huy Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Huy Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Thấu Khắc Coóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thấu Khắc Coóng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lưu Ngọc Riên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Ngọc Riên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Xuân Biểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Biểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Huy Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Huy Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 30/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Tiến Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tiến Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Văn Biền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Biền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...181418151816181718181819182018211822...74341