Trang 1820, kết quả từ 18191 tới 18200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phổ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Oa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Oa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Chu Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Phú Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Phú Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Thích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tạ Văn Can

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Can, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 23/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Thị Kiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Kiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...181518161817181818191820182118221823...74341