Trang 1821, kết quả từ 18201 tới 18210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Phô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Phô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Phán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Thị Chưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Chưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 3/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Anh Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Anh Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Tạ Hữu Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Hữu Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Biền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Biền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đào Bá Phượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Bá Phượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 20/3/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Kiềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Kiềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...181618171818181918201821182218231824...74341