Trang 1822, kết quả từ 18211 tới 18220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Văn Phen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Phen, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Đức Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Đình Phiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Phiệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Ngọc Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Hữu Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Kế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cấp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Khiềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Khiềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 23/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...181718181819182018211822182318241825...74341