Trang 1823, kết quả từ 18221 tới 18230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Phiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 25/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Tấn Biền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tấn Biền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lương Huy Phấy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Huy Phấy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Tiến Cậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Tiến Cậy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 25/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Kê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Kê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 21/9/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Hồng Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hồng Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...181818191820182118221823182418251826...74341