Trang 1824, kết quả từ 18231 tới 18240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Chắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Chắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 4/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 30/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trung Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Bình Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bình Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần ích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần ích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Chư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 4/6/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Quốc Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quốc Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Kin

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kin, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...181918201821182218231824182518261827...74341