Trang 1825, kết quả từ 18241 tới 18250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Xuân Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Xuân Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Phò

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phò, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 3/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Cây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 23/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Như Phan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Phan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Cò

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cò, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Văn ích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn ích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Bính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Minh Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Tuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...182018211822182318241825182618271828...74341