Trang 1826, kết quả từ 18251 tới 18260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Phái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Phái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Văn Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Thạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Quốc Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quốc Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thị Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Đức Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 4/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Văn Hoạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Hoạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Văn Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Huyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 9/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Thị Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Thuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 9/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...182118221823182418251826182718281829...74341