Trang 1827, kết quả từ 18261 tới 18270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Như Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Vọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Vọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Thảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mai Đình Cốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Đình Cốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Hạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Thất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Thất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Đức Huê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đức Huê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thanh An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...182218231824182518261827182818291830...74341