Trang 1828, kết quả từ 18271 tới 18280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Thị Mộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Mộng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 3/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Công Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức ảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức ảm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Triệu Ngọc Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Ngọc Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 9/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tạ Đình Phác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Đình Phác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Chu Danh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Danh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Thị Chiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Chiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...182318241825182618271828182918301831...74341