Trang 1829, kết quả từ 18281 tới 18290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Tiến Huân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Tiến Huân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Trọng Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Trọng Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Thệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Cống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Cống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 21/7/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 23/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Oanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...182418251826182718281829183018311832...74341