Trang 1830, kết quả từ 18291 tới 18300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đồng Quang Huân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Quang Huân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trịnh Xuân Huýnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Huýnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Xuân Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Hứa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hứa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hà Văn On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn On, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Đình Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đình Phùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Khắc Cứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Khắc Cứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 23/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...182518261827182818291830183118321833...74341