Trang 1831, kết quả từ 18301 tới 18310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Sách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/8/, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 31/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Cằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Phiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Phiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đào Xuân Thâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Thâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 11/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Đình Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Nghiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...182618271828182918301831183218331834...74341