Trang 1832, kết quả từ 18311 tới 18320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Cát Huynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cát Huynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Sách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Sách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Quang Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang Nhiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Phước Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Huyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trịnh Minh Hiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Minh Hiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Công Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Quốc Huynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quốc Huynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 11/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Công Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Quận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Quận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...182718281829183018311832183318341835...74341