Trang 1833, kết quả từ 18321 tới 18330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Tự Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tự Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Phước Hựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Hựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 5/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiễm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiễm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Thị Chước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Chước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 28/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Sanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đào Trọng Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Trọng Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ninh Văn Hanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ninh Văn Hanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...182818291830183118321833183418351836...74341