Trang 1836, kết quả từ 18351 tới 18360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Hữu Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 3/7/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Ngọc Quắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Ngọc Quắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Quốc Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Đình Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đình Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Dương Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Dương Hợp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Văn Hiễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Hiễn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Miễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Miễn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Thị Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Thị Hưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Hưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...183118321833183418351836183718381839...74341