Trang 1837, kết quả từ 18361 tới 18370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Thế Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thế Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Cập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Xuân Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Hữu Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Ngọc Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Danh Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Danh Quảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Thanh Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...183218331834183518361837183818391840...74341