Trang 1839, kết quả từ 18381 tới 18390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Công Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Quang Cưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Cưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Thanh Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Nghệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nghệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Quang Nậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Nậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 10/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Viết Binh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Binh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Tháo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tháo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 2/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...183418351836183718381839184018411842...74341