Trang 1838, kết quả từ 18371 tới 18380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 29/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Thanh Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Hoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 12/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 18/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/12/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Phi Bỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phi Bỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vĩ Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vĩ Văn Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Thị Thảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Thảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 22/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...183318341835183618371838183918401841...74341