Trang 1840, kết quả từ 18391 tới 18400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lương Văn Vụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Vụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ngọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Hoà Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hoà Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Tiến Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tiến Hiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Hách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Hách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào ấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào ấm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Ngọc Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Mưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 14/1/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Huế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Huế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...183518361837183818391840184118421843...74341